27 Şubat 2011 Pazar

Gebelikte Beslenme – Emzikli kadınların beslenmesi


GEBE VE EMZİKLİ KADINLARIN BESLENMESİ
1- Gebelikte Beslenmenin Önemi
Gebelikte iyi beslenme, anne, çocuk ve toplum sağlığının korunmasında önem taşır. Yavrunun tüm besin öğesi gereksinmesi anneden sağlanır. Gebe ka-dm iyi beslenmezse, dölün besin öğesi ihtiyacı bir dereceye kadar annenin vü­cudundaki depo ya da yedeklerden karşılanır, sonra da annenin dokuları yıkıl­maya başlar ve yavrunun ihtiyacı karşılanmaya çalışılır. Bu durumda gebe ka­dın ve yavru zarar görmeye başlar. Gebelikte yetersiz ve dengesiz beslenme, ge­belik sırasında, doğumda ve doğum sonrasında çeşitli bozukluklara yatkınlığı artırır, annenin durumunu kötüleştirir ;yavruda sonradan düzeltilemeyecek bo­zukluklara yol açabilir. Anne ile yavrunun yaşama ya da sağlıklı yaşama şans­larını azaltabilir.


Ana ve çocuk sağlığında, yalnız gebelik döneminde değil, gebelik öncesi iyi beslenme de rol oynar. Dölün büyümesi, her yönüyle annenin beslenmesine bağlıdır. Hem gebelik öncesi hem de gebelikte yeterli ve dengeli beslenen sağlık­lı annelerin çocuklarının daha sağlıklı ve normal olma olasılığı, aksi durumdaki­lere göre çok yüksektir. Sağlıklı ve normal kuşakların yetişmesinde; yaşam boyu ve gebelikte iyi beslenmenin olumlu etkisi tartışma götürmeyen bir önem taşır.

2- Dölün Beslenmesi ve Büyümesi
Döl, dişi döl hücresi olan yumurtanın, erkek döl hücresi (sperma) tarafın­dan döllenmesi sonucu oluşmaya başlar. Döllenmiş döl hücresinin hızla çoğa­larak normal büyüklükte ve sağlıklı bir bebek oluşması için, anneden gerekli be­sin öğelerinin döle gelmesi gerekir. Hücrenin çalışması, çoğalması, dolayısıyle dölün büyümesi, besin öğelerinin alınması ve hücre yapısına çevrilmesiyle oldu­ğuna göre, anneden yeterli miktarda ve hızda besin öğesi sağlanamazsa, dölün büyümesi ve gelişmesi zarar görür. Kötü beslenmenin bebeğe zararları, doğum­dan sonra gözden kaçacak kadar hafif ya da belirgin olabilir. Başlangıçta anla­şılmayan bozukluklar yaşam boyu sürebilir.
1. Enerji: Ağır işte çalışanlara önerilen günlük enerji eki; Erkekler için 1200 kal. (5 MJ,), kadınlar için 50’0 kal. (2 MJ.).
Hafif işte çalışanlar için günlük enerji indirimi: Erkekler için 300 kal. (1,3 MJ,), kadınlar için 200 kal. (0,8 MJ.).
2. Protein : İki değerden düşük olanı, süt ve yumurta proteinlerinin kalitesine göre verilmiştir. Kaliteye göre protein gereksinmesini bulmak için, tablodaki miktarın 100 ile çarpılıp, tüketilen proteinin kalite yüzdesine bölünmesi öngörülmüştür. Yüksek olan değer Türkiye’de tüketilen proteinin kalitesi % 60 olarak düşünülerek hesaplanmıştır.
3. A Vitamini: Türkiye’de, diyetteki A vitaminin karatenden gelen oranı % 70 olarak kabul edilmiştir.
4. C Vitamini :Türkiye koşullarına göre, FAO/V7HO tarafından verilen değerlerden (20-30 mg.) daha fazla C vitamini alınması gerektiği dü­şünülmüştür.
5. Demir: İki değerden düşük olanı, diyeti hayvansal besinlerce zengin olanlar; yüksek olanı ise diyeti hayvansal besinlerce yetersiz olan­lar için verilmiştir. Türkiye için, ikinci değer ya da ona yakın miktarlar daha uygun düşmektedir.
6. Yaşam boyu yeterli demir alan ve demir depolan dolu olan gebe ve emzikli kadınların yetişkinler kadar demir almaları yeterli görül­müştür. Demir depoları yetersiz olan gebe ve emziklilere dışardan demir verilmesi öngörülmüştür.
Döllenme, yumurtalığı dölyatağına bağlayan kanalda olur. Döllenmiş yu­murta birkaç günde dölyatağma geçer ve orada kendini bir zar içine yerleştirir. Bu zar bir kese şekline dönüşerek içinde sıvı birikmeye başlar. Dölüt (embriyon),, bu kesedeki sıvı içinde büyür. Dölütün zar içinde yerleştiği yerde döleşi (son, plasenta) gelişmeye başlar, göbek kordonu da oluşarak dölüt döleşine bağlanır.
Rahimde Dölün Göbek Kordonuyla Dölleşine Bağlanışı. Döl, Rahimde Sıvı Dolu Bir Kese İçinde Bulunur.
Kese içindeki sıvı, anne kanından sızma plazmayla sürekli değişir ve yeni­lenir. Bu sıvı içinde; protein, glikoz, mineraller ve başka besin öğeleri bulunur. Döl (fetüs) bu sıvı içinde kolayca nareket eder, zedelenmekten korunur ve belir­li sıcaklıkta tutulur.
Döleşi;
Maddelerin göbek kordonu aracılığıyla anne ile döl arasında geçiş­mesini sağlayan bir organdır. Dölün beslenme, boşaltım ve solunum gibi işlev­leri döleşi aracılığıyla gerçekleşir. Besin öğeleri ve oksijen, anne kanından döleşine ;döleşinden de göbek kordonu aracılığıyla döle geçer. Dölde oluşan karbondioksit gibi artık maddeler de aynı yoldan döleşine, oradan da anne kanma taşınır. Döleşi, enzim, hormon, antikor gibi maddeleri sentezleme; protein, gli-Jcojen, kalsiyum ve demir gibi besin öğelerini depolama yeteneğindedir. Döl büyüdükçe, bu depolama görevi karaciğere geçmeye başlar. Anne iyi beslenmi­yorsa, besin öğeleri yeterince depolanamaz; dölün ihtiyacı tam karşılanamaz, dölün yararına, annenin zararına olmak üzere annenin doku maddeleri yıkılma­ya başlar ve dölün ihtiyacı karşılanmaya çalışılır. Ancak, anneden herşey döle ol­duğu gibi geçemez ve dölün tüm ihtiycı karşılanamaz .Dölün büyümesi için yeterli olmayabilir. Bu durumda hem anne, hem de yavru zarar görmeye başlar.


Döleği, koruyucudur ve seçici geçirgendir. Bu organ, anüe kanından gelen .zararlı maddeleri döle geçirmemeye çalışır, bağışıklık cisimcikleri (antikor) sen­tezler, hastahk yapıcı bakterilere ve zararlı öğelere karşı dölü korur. Ancak, döleşinin dölü koruma yeteneği sınırlıdır. Bunun için dölüt ya da döl, annenin hastalıklarından, aldığı ilâçlardan, alkol, sigara gibi maddelerden zarar görür. Yavruda organ eksikliği veya bozukluğu gibi yapısal bozukluklara, büyüme ve .zekâ geriliğine; zehirlenmeye, düşüklere ve ölüme; başlangıçta anlaşılamayan yetersizliklere ve birçok başka bozukluklara yol açabilir. Gebeliğin ilk aylarında yavru daha savunmasız ve dayanıksızdır; zararlı maddelerden kolay etkilenir ve zarar görür.


Gebelik ilerledikçe, dölün büyüme ve gelişme hızı artar. Bu, dölün besin öğesi ihtiyacının artışı demektir. O yüzden, gebelik ilerledikçe, annenin besin öğeleri ihtiyacı da çoğalır. Gebeliğin yarısından sonra dölün beyin büyümesi ve .kemikleşme hızlanır. Doğumdan önce dişler oluşmaya başlar (Şekil 12-2). Ye­tişkinlikteki toplam beyin hücrelerinin yaklaşık % 25'i doğumdan önce oluşur. Annenin kötü beslenmesi, aldığı ilâçlar ve zararlı maddeler, hastalıkları, dölde bedensel bozukluklar yanında, sinir sisteminde bozukluklara, zekâ geriliklerine -de yol açabilir. Bu yüzden; gebe kadının iyi beslenmesi, hastalıklardan korun­ması, doktora danışmadan ilâç almaması, alkol ve sigara kullanmaması, kendi sağlığı için önemli olduğu kadar, bedensel ve zihinsel yönden sağlıklı kuşakların yetişmesinde çok önemlidir. Ayrıca, eşinde ve kendisinde kalıtsal hastalığı olan .kadının çocuk yapmaması gerekir.Gebelikte Beslenme – Emzikli kadınların beslenmesi

Gripin Sen Gidiyosun


Gripin Sen Gidiyosun


Gidiyor ellerin, gidiyor sesin, gidiyor nefesim
Ama hepsinden önce sen gidiyorsun


Gidiyor yarınım, gidiyor evvelim, yaşamım sebebim gidiyor
Ama hepsinden önce sen gidiyorsun


Kalıyor yastığıma sinmiş kokun
Kalıyor sevişmelerimizin son şahidi
Sen gidiyorsun


Gitmek tüm kalanları yanında götürmekmiş
Ben bilmem, sen bilirsin elbet
Sen gidiyorsun


Dur! Dur! Gitme bir bakış borcun var bana son gidişinden


Vur, kır, parçala sen kazan bu aşkı ama
Bırak benim olsun harcanacak son kurşunlar
Sen yaz, sen oyna kalan tüm perdeleri ama
Bırak benim olsun bize dair bütün alkışlarGripin Sen Gidiyosun

İki Günde Üç Kilo verdiren diyet


Cumartesi başlayın, Pazartesi herkesin dikkatini çekin!


Size hayatınızı değiştirecek bir diyet önermek istiyoruz. Size tavsiyemiz Cumartesi günü diyeti yapın ve Pazartesi günü herkes size nasıl kilo verdiğinizi sorsun. Merak etmeyin çok ağır bir diyet değil. Evde oturanlar biraz zorlanabilir ancak hafta sonu da yoğun bir programınız varsa kolaylıkla yapabileceğinize emin olun. Her şok diyette olduğu gibi bu diyeti de sıkça tekrarlamamalısınız. Yaptıktan sonra bir hafta geçmeli ki tekrar yapabilin. Günlerin sabahını meyve ya da meyve suyu ile geçirin. Tabii meyve suyu taze sıkılmış olmalı. Marketlerde satılanlar kilo almanız için birebirdir! Öğle yemeğinde bir porsiyon sebze yemeği, bir kase salata ve bir kase yoğurt yiyebilirsiniz. İkindiyi de bir adet meyveyle geçirin. Akşam ise bir porsiyon et yemeği, bir kase salata ve bir ince dilim ekmek tüketin. Geceye kadar dayanamazsanız bir meyve daha yiyebilirsiniz. İkinci günü de aynı şekilde tekrarlayın. Tartıya çıktığınızda hangi ara üç kilo eksildiğinizi görerek şaşıracaksınız. Meyve seçiminiz dilediğiniz gibi olabilir ama tavsiyemiz elmadan yana olacaktır.
haftasonu diyeti, haftasonu diyetleri, hızlı diyetler, hızlı zayıflatan diyet, iki günde üç kilo, iki günlük diyet, iyi zayıflatan diyet, meyveli diyetler, sağlıklı diyetler, şok diyet, şok diyetler, ünlülerin diyetleriİki Günde Üç Kilo verdiren diyet

25 Şubat 2011 Cuma

buderus kombi servisi

buderus kombi servisi

bu web sitemizde sizlere demirdöküm kombi servisi hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Öncelikli olarak eca kombi servisi hizmeti satın almadan önce vaillant kombi servisi hizmeti satın alacağınız kişi veya kişilerin herhangi bir kurum yada kuruluşa balğı olup olmadıklarını ve bir vergi lefhalarının bulunup bulunmadığını mutlaka araştırınız.
kombi arızaları

demirdöküm kombi servisi işi oldukça ciddiyet ve profesyonellik isteyen bir iştir. Önünüze gelen her kişiye eca kombi servisi diye güvenmeyiniz.
kombi servisi
vaillant kombi servisi hizmeti almak isterseniz 0212 427 04 25 - 0212 232 06 44 - 0212 625 30 90 - 0212 578 03 74 nolu servis çağrı numaralarını kullanabileceğiniz gibi, acil ferroli kombi servisi ihtiyacı duyduğunuz zaman acil kombi servisi için 0555 984 03 13 / 0555 984 03 14 veya 0532 343 43 01 nolu acil kombi servisi çağrı numaralarını arayabilirsiniz.

Ev ve işyerlerimizde kullandığımız kombi cihazları genel olarak üçe ayrılmaktadır.

Bu üç seçenekten bir tanesi
ferroli kombi servisi kombi servisi kombi servisleri kombi servisi
» Bacalı Tip Kombiler : Yanma odası bulundukları ortama açık olan ve bulunduğu ortamın havasını kullanan baca bağlantısı bulunan cihazlar bacalı kombi olarak adlandırılırlar. Mutlaka çekişi iyi bir bacaya bağlanmalı ve bulunduğu ortam havalandırılmalıdır. Banyolar ve hacmi 8m3'ten az olan yerlere konması uygun değildir. dir.

Evinize kombi almadan önce eviniz için hangi tip kombi uygun ise onu almaya özen göstermelisiniz.

Kombi servisi hakkında daha detaylı bilgi almak için : vaillant kombi servisi

22 Şubat 2011 Salı

2011 Araba oyunları

2011 Araba oyunları

Araba Oyunları oynamak istermisiniz
Çocukların severek ve eğlenceli bir şekilde keyifle oynadıkları oyunları artık bir arada görmek münkün arkadaşlar. Araba oyunları deyince yıllardır akla ilk gelen site olan arabaoyunlarimiz.gen.tr tutkunlarının sanal dünyada biraz olsun eğlenceli vakit geçirmek isteyebileceği bir sitedir.

Sadece çocukların değil büyüklerinde oyun oynadığı site de araba yarışı oyunları oynayabilir ve araba yarışının tadını çıkarıp eğlencenin limitlerini zorlayabilirsiniz. Ayrıca sitede her türlü araba oyunları, motor oyunları ve yarış oyunları, park oyunları, bisiklet oyunlarını ve modifiye oyunları oynayarak hem zevkli vakit geçirirsiniz hemde el becerileriniz gelişir.

*******************************************************************

Keyifli bir şekilde araba oyunları
Sitemiz gerek tasarımıyla gerekse içerdiği kaliteli oyunlar ile arabaoyunlari olması gerektiği gibi bir oyun sitesi görünümüne sahiptir. Oyunların önizleme resimleri gayet güzel bir biçimde kesilmiş ve bu yüzden oyuna girdiğinizde ne oynayacağınızı ve nasıl bir oyunla karşılaşacağınızı hemen anlayabiliyorsunuz.

Ayrıca bu sitenin farklı bir artısı da oyun oynarken yan kısımda en güzel oyunları tavsiye etmesidir. İlginizi çeken oyunu hemen tıklayıp oynayabilirsiniz. Boş vakitlerinizi veya can sıkıntınız en eğlenceli şekilde değerlendirmek isteyen ziyaretçilerimiz arabaoyunları içerisindeki kamyonla şehir turu yapabilir yada meraklı olanlar bu sitede araba tamir edebilirsiniz.
****************************************************************************
Araba Oyunları oynamak istermisiniz
Tüm dünyada olduğu gibide Türkiye oyun sektörü oldukça geniş kapsamlı siteler ile hizmet vermektedir. Bu oyun siteleri arasında çok değerli araba oyunları ile eğlenen bir çok insan var. Büyüklerinde ve çocuklarında araba oyunları oynacağı araba oyunları sitesi kurulmuştur. Araba oyunları deyince yıllardır akla ilk gelen site olan araba oyunu sitesi tutkunlarının sanal dünyada biraz olsun eğlenceli vakit geçirmek isteyebileceği bir sitedir. Sadece çocukların değil büyüklerinde oyun oynadığı site de araba yarışı oyunları oynayabilir ve araba yarışının tadını çıkarıp eğlencenin limitlerini zorlayabilirsiniz.

------------------------------------------
Araba oyunları sitemiz
Sitemiz Her gün editörlerimiz tarafından yeni oyunlar eklenmektedir oyunlar özellikle siz oyun severlerin ilgisini çekecek güzel oyunlar seçiliyor. Ayrıca üyelik özelliğiyle oyunu arkadaşlarınızla birlikte kıyasıya yarış içerisinde oynayabilir ve en yeni oyunlardan haberdar olabilirsiniz.

Sözü fazla uzatmadan arkadaşlar sitemiz en son güncel hali ve en yeni oyunları ile mükemmel ötesi bir durumda hizmetinizde. Unutmayın amacımız sizleri güncel yaşamın yoğunluğundan bir nebze olsun uzaklaştırıp bu stresli hayatta biraz olsun nefes aldırabilmektir. Mükemmel değiliz, mükemmel ötesiyiz. Deneyin görün.
**************************************************
Kral Araba OyunlarıEn güzel araba oyunları için
********************
Araba oyunlarimiz
Araba Oyunları içerikli sitemiz 2009 yılında açıldı daha sonra 2011 yılında siteyi baştan aşağı güncelleyerek yeni tema yaptık, yepyeni oyunlar ve ek özellikler ekledik. Bu özelliklerden bahsedecek olursak üyelik sistemi ile sevdiğiniz oyunları Favorilerinize ekleyebilme, Oyunlara yorumlar yazabilme, Facebook gibi sitelerde direk oyunu paylaşabilme, diğer oyuncularla mesajlaşma, oyunlara puan verme, yeni üyeler ve en iyi oyuncular şeklinde bir çok özellik eklenmiştir.

Oyunlardan bahsedecek olursak Araba Oyunları Kategorisine benzer Araba Oyunu, Araba videoları, Araba Yapbozları, Araba Park Oyunları ve Tır Oyunları gibi birçok kategorisi vardır. Editörlerimiz siteye her gün yeni oyunlar ekleyerek sizlere her gün yeni oyunlar sunmaktadır. Yeni eklenen oyunlar özenle seçilerek sitemize eklenmektedir.

Araba oyunları hakkında daha detaylı bilgi almak için : Kral Oyun Araba Oyunları

21 Şubat 2011 Pazartesi

Küçük Sırlar 29.Bölüm Fragmanı 14 Şubat izle

Kanal d ekranlarının sevilen dizisi Küçük sırlar 7 şubat akşamı ekranlara geldi. Küçük sırlar 29.bölüm 14 şubat akşamı oynayacak. Yeni bölümde bizlerin neler beklediğini bu hafta sonu öğrenebilkeceğiz. bu arada yönetmen kadrosundada tims production değişiklik yaptı. bu nedenle diziye ara verdiği söylendi ama tims production bunu yalanladı. bakalım küçük sırlar 14 şubat akşamı yayınlanacak bölümünde bizleri ne gibi sürprizler bekleyecek.


Küçük Sırlar 29.Bölüm Fragmanı 14 Şubat izle

Kütahya Porselen Yemek Takımları

Kütahya porselen yemek takımları görsellerine geçmeden önce sizlere Kütahya porselen hakkında biraz bilgil vermek istiyoruz. Kütahya porselen hakkında vereceğimiz bu bilgiler firmanın kendi web sitesinden alınmıştır.

Kütahya Porselen San. A.Ş, 1970 yılında kurulmuştur. Kurulduğu ilk yıllarda çok ortaklı ve hakim hissesi halka ait olan şirket; 1984 yılında Güral ailesine geçmiştir. Kütahya Porselen, hakim hissesi Güral ailesinin olmak üzere %25’i halka açık bir şirkettir. Firma, 160.000m2 kapalı alanıyla porselen, naturaceram, seramik ve ambalaj sektörlerinde üretim yapan toplam altı fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Kütahya Porselen’in, bugünkü başarısının temelinde, Güral ailesine geçişinin önemi büyüktür. Bunun yanı sıra Kütahya Porselen genç ve dinamik kadrosu ile yarınlara ilerlemektedir. Gürallar, yeni yönetim felsefeleri ve ileriyi öngören düşünce yapılarıyla üretimlerinde tasarım alt yapılarını güçlendirerek Kütahya Porselen’i dünyanın sayılı porselen markalarından biri haline getirdi. Bugün Kütahya Porselen, yılda 50 milyon parçalık üretim kapasitesi ve 150’ye yakın desen seçeneği ile Avrupa’nın en büyük ilk üç üreticisi arasındadır.

Yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın ve özellikle de Avrupa ülkelerinin sayılı markaları arasında yer almaktadır.

İşte sizler için seçilmiş olan birbirinden güzel Kütahya Porselen Yemek Takımları

kütahya porselen1 Kütahya Porselen Yemek Takımlarıkütahya porselen2 Kütahya Porselen Yemek Takımlarıkütahya porselen3 Kütahya Porselen Yemek Takımlarıkütahya porselen4 Kütahya Porselen Yemek Takımları


Kütahya Porselen Yemek Takımları

Kurtlar Vadisi Pusu 113.Bölüm Fragmanı izLe 17 Şubat


Kurtlar vadisi dizisi 112 nci bölümü televizyon ekranlarında yayınlandıktan sonra Kurtlar vadisi 112 bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz web sitemizdeki yerini alacaktır.
Kurtlar vadisi 111 bölüm reyting durumu aşağıdaki gibiydi.

NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 KURTLAR VADISI PUSU STAR 01:24 16,05% 41,21%
2 ASK-I MEMNU KAND 01:31 15,10% 34,01%
3 ASK-I MEMNU (OZET) KAND 00:12 8,60% 20,95%
4 Kurtlar vadisi pusu fragman (OZET) STAR 01:02 6,84% 15,62%
5 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 01:32 6,29% 23,03%
6 M.ALI BIRAND”LA KANAL D ANA HABER KAND 00:46 6,04% 16,09%
7 TEK TURKIYE STV 01:37 5,85% 13,39%

kurtlar vadisi pusu 113 bölüm izle


Kurtlar Vadisi Pusu 113.Bölüm Fragmanı izLe 17 Şubat

Mastürbasyona Nedir ve Mastürbasyon önemi

Kadınlarda ve erkeklerde mastürbasyonun önemi.

Kişinin (kadın veya erkek), kendi kendine cinsellik yaşaması veya cinsel doyuma ulaşması için yaptığı eyleme mastürbasyon denir. Mastürbasyon eğer kişinin sosyal yaşantısını ve normal seksüel ilişkilerini bozacak düzeyde değil ise zararsızdır. Erkekler genelde elleriyle cinsel organlarını okşayarak mastürbasyon yapar. Bayanlarda ise mastürbasyon yöntemlerinin oldukça fazla çeşidi bulunmaktadır. En doğru olan yöntem kişilerin deneme yanılma ile en fazla zevki hangi şekilde aldığını saptayarak uygulamasıdır.


Mastürbasyona Nedir ve Mastürbasyon önemi

Lale Devri 21. Bölüm Fragmanı 17 Şubat

17 Şubat 2011 Perşembe akşamı fox tv ekranlarında yayınlanacak olan Lale devri dizisinin 21 nci bölümü fox tv ekranlarında dönmeye başlar başlamaz web sitemize eklenecektir.

lale devrinde 11 şubatta çalan müzik


Lale Devri 21. Bölüm Fragmanı 17 Şubat

Lady Gaga Feat. Wale Chillin


Lady Gaga Feat. Wale Chillin

Na Na Na Na… Na Na Na Na… Hey Hey Hey… Goodbye… Hey!

[Lady GaGa]
Lookin at, lookin at, lookin at me
Look at that, look how they lookin at me
Eyes all sticky like honey on bees
Look at that, look how they lookin at me

[Wale]
Yeah DC chillin, PG chillin
My name WALE and I came to get It
Came to get it, came to get it
My name Wale

[Wale]
- This how you start of 09
Kickin in the door, and I’m everybody problem
Stuntin in some other Jordan Nines
I got Phil Knight talkin about “How you got them? ”
Let’s talk about the cars ya’ll got
You say you got alotta whips, well I got a Lot
I got the right to be cocky
Get so much cut disc jockeys jock me
You – mad that you not me
I remain a Giant and your Jeremy Shockey
And if you ain’t heard me properly
If you speak garbage, then we no capice
DC chillin, PG chillin, floor to the ceilin
Stuntin in my Billion-Air, gear on my
Millionaire Frames, that’s money on my mind, WALE

[Lady GaGa]
Get em all, get em all, pack it all up
Stack up your funds like a million bucks
Across the pond, they all know us
International… Whoaaa!
Driving my car to a foreign place
Lookin at me, now they know my face
We want it all now, we got all YES
Look At That, Look at how they lookin at us

[Wale]
Yea, they keep sayin whale but my name Wal-e
Ho’s call me “Mr. Never Wear The Same Thang”
You redundant, you never ever change
And I’m the same way, M.I.A.
And me Cool and Dre get high like planes
Your man Wale in his own damn lane
Can’t control the box, you are no Mills Lane
Ain’t heard DC since Sardines came
Ha! And I made ya’ll love it
We don’t cop plea’s, but ya’ll don’t cop nothin
Police come around don’t nobody say nothin
And you be with the cops, you is McLovin
Dark liquor till we busted
Till I got a buzz like that Chris Mullen
District Of Columbia
You Bernie Mac funny, we ain’t scared of none of ya!

[Lady GaGa]
Get em all, get em all, pack it all up
Stack up your funds like a million bucks
Across the pond, they all know us
International… Whoaaa!
Driving my car to a foreign place
Lookin at me, now they know my face
We want it all now, we got all YES
Look At That, Look at how they lookin at us

[Wale]
Yeah DC chillin, PG chillin
My name WALE and I came to get It
Came to get it, Came to get It
My name Wale

[Wale]
Dre, pick ‘em, ah, pick’em, I’ll shut em all down
Haters in the crowd, if you see ‘em point them out
Stacks in my jeans, broads on the scene
Folarin be ballin for all ya’ll to see
Ain’t I something? The way I’m stuntin
My material girls give ‘em A-Rod money!
LV on my luggage
Them Bammas goin hate, and I love it, -‘em

[Lady GaGa]
Lookin at, lookin at, Lookin at me
Look at that, look how they lookin at me
Eyes all sticky like honey on bees
Look at that, look how they lookin at me

[Wale]
DC chillin, PG chillin
My name WALE and I came to get It
Came to get it, came to get It
My name Wale

place


Lady Gaga Feat. Wale Chillin

Umut Yılmaz Aşk Oyuncağı

Umut Yılmaz Aşk Oyuncağı


Umut Yılmaz Aşk Oyuncağı

20 Şubat 2011 Pazar

Yemlik Otu, Yeni Bahar, Yentün Otu Şifalı Bitkiler

YEMLİK – SCORZONERA

Kullanılan Kısımları: Taze bitki İskorçina (Scorzonera Hispanica) Familyasındandır.

Dahilen Kullanılışı: Damar sertliği, yüksek tansiyon, romatizma, gut, böbrek hastalıkları ve şeker hastalığına karşı taze bitki sebze halinde yenilerek kullanılır.

Bitki gençken (5-6 yapraklık) kullanılır, çiçek açmış veya kocamış bitkiler kullanılmaz.
Yemlik Otu Faydaları Yararları Kullanılışı Özellikleri

İSKORÇİNA KÖKÜ – SCORZONERA HİSPANİCA

Diğer İsimleri: Kara İskorçina Yemlikle aynı familyadan bir bitkidir. Türkiye’de yabani olarak bulunmaz. Kökü yemlikle aynı etkilere sahiptir. Damar sertliği, yüksek tansiyon, böbrek hastalıkları, romatizma, gut ve şeker hastalıklarında kullanılır. Yaprakları sebze olarak yenilir, terletici, göğüs yumuşatıcı ve idrar artırıcı etkilere sahiptir.

YENİ BAHAR – PİMENTA OFFİCİNALİS

Diğer İsimleri: Jamaika Biberi

Dahilen Kullanılışı: Hamile kalmayı kolaylaştırır. Damar sertliğini önler, hazmı kolaylaştırır, mide ve bağırsak gazlarını giderir, vücudun direncinin artırır, iştahı açar, anne sütünü artırır, ishali keser, sinir rahatsızlıklarında ve unutkanlığı giderici olarak kullanılır.

Kullanılışı: Toz haline getirilir, günde 2-3 defa 0.5-1 gr içilir.

YENTÜN – THAPSİA GARGARİCA

Diğer İsimleri: Deryas Kökü

Kullanıldığı Yerler:

Dahilen Kullanılışı: Nefes darlığında faydalıdır. Siyatiğe ve kan tükürmeye iyi gelir. Vücudun en derin yerlerinde olan gazlan bile çıkarır. İç organlarda toplanan suyu dağıtır. Kabızlığı giderir.

Kullanılışı: Kökler toz haline getirilir, 2 gr balla karıştırılarak yenir.

Kökünün kabuğu toz haline getirilir, 15 gr’mı, 15 gr dere otu suyu ile karıştırılır, bir miktar saf su ilave edilip içilirse müzminleşmiş yarım baş ağrılarına (migren) ve çok miktarda balgam çıkaranlara iyi gelir.

Haricen Kullanılışı: Kökler toz haline getirilir, sade yağı ile karıştırılır, soğuktan meydana gelen ağrılı yerlere sürülürse ağrıyı geçirir. Gut ve mafsal ağrılarında, ağrıyan yerlere masaj yapılırsa faydalı olur. Gevşemiş organlara masaj yapılırsa onları güçlendirir. Taze kökünün kabuğu saç kıran olan bölgeye sürülürse faydalı olur, kıl bitirir.

Kökünün kaynatılan suyu bal ile karıştırılarak uyuza, kükürtle karıştırılarak cerahatli yaralara sürülürse iyi gelir.


Yemlik Otu, Yeni Bahar, Yentün Otu Şifalı Bitkiler

Renkli Dantel Şal örgü Modeli

Renkli dantel şal örgü modeli arayanlar için harika bir örnek


Renkli Dantel Şal örgü Modeli

Yeni Dantel Yelek Örnekleri

Yeni son moda en güzel dantel yelek örgü örneği

dantel yelek modelleridantelden yelek modelleridantelyelek örnekleriyelek örnekleri


Yeni Dantel Yelek Örnekleri

Masko Koltuk Takımları Modelleri

Masko mobilya koltuk takımı modelleri tanıtımına geçmeden önce sizlere masko hakkında biraz bilgi verelim.

Resimde gördüğünüz harfleri giriniz19.Mart.1984 tarihinde  13 kurucu  ortak  tarafından kurulan ve kısaca MASKO olarak  anılan “S.S.Masko İstanbul Mobilya ve Ahşap Eşya İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi” İstanbul’un sanayi ve ticaret merkezi olarak tanımlanan; İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde, ulaşımı kolay, Atatürk Olimpiyat Parkı Yolu, E-6 Gişelerinin  hemen  yanında, 778 mağazadan  oluşan, bir  MOBİLYA KENTİdir.21.Haziran.1987  tarihinde temeli atılan Masko’nun işyerlerinin toplamı 440.000  metrekare, Sosyal Tesislerinin toplamı 43.000 metrekare olup,toplam kapalı alanları 483.000 metrekaredir.,27.419  metrekare  inşaat  alanı  bulunan  Masko Alışveriş Merkezinin inşaatı  tamamlanmış olup, muhtelif  iş kollarına kiraya verilecektir.
masko1 Masko Koltuk Takımlarımasko2 Masko Koltuk Takımlarımasko3 Masko Koltuk Takımlarımasko4 Masko Koltuk Takımları


Masko Koltuk Takımları Modelleri

Dantel Vitrin Örnekler

 

Vitrinlerinizi süzleyecek harika iti tane dantel vitrin örgü orneği

dantel


Dantel Vitrin Örnekler

Merinos Mobilya Oturma Grupları

Merinos grubu 2004 yılı sonunda İzmir Torbalı’daki fabrikalarında mobilya ve ev tekstili üretimine başlamıştır. Merinos Mobilya, toplam 650.000 m2 açık alana sahip tesislerde 126.000 m2 lik kapalı alanda üretim yapmaktadır. Mobilya tesislerinde 800'ün üzerinde kişi istihdam edilmektedir.

Merinos Mobilya, dünyadaki en ileri teknolojiyle donatılmış bir fabrikaya sahiptir. Merinos Mobilya entegre tesislerinde oturma grubu, kanepe, yemek odası, yatak odası, genç odası, yatak, baza ve ev tekstili üretilmektedir.

Merinos grubu mobilya sektörüne girerek ürün gamını her geçen gün artırmakla birlikte uzman mağazalar zinciri vasıtası ile pazarlama entegrasyonuna başlamıştır. Bu günlere gelindiğinde Merinos Mobilya‘nın Türkiye genelinde 18 ana bayi ve yaklaşık 500 civarında showroomu bulunmaktadır. Merinos mobilya entegre tesislerinde üretim bütün hızıyla devam ederken, inşaat ve alt yapı çalışmaları da aynı hızla devam etmektedir.

merinos1 Merinos Oturma Gruplarımerinos2 Merinos Oturma Gruplarımerinos3 Merinos Oturma Gruplarımerinos4 Merinos Oturma Grupları


Merinos Mobilya Oturma Grupları

2011 Bellona Yatak Odası Takımları

Bellona Yatak Odası Takımları ’ nın tanıtımını yapmadan önce sizlere bu ürünleri üreten bellona mobilya hakkında kendi web sitesinden aldığımız bazı kurumsal bilgileri verelim.

Üretim faaliyetlerine başladığı 1997 yılından itibaren yaptığı yatırımlar ve izlediği başarılı pazarlama stratejileriyle sektörde kendine önemli bir yer edinen Bellona, yatırımlarının önemli bir kısmını Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirmiştir. Bellona Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 350.000 m²’lik alan üzerine kurulu 191.000 m²’lik kapalı üretim alanına sahiptir.

İşte 2011 model Bellona Yatak Odası Takımları

yatak16 Bellona Yatak Odası Takımlarıyatak26 Bellona Yatak Odası Takımlarıyatak35 Bellona Yatak Odası Takımlarıyatak44 Bellona Yatak Odası Takımlarıyatak52 Bellona Yatak Odası Takımlarıyatak62 Bellona Yatak Odası Takımları


2011 Bellona Yatak Odası Takımları

19 Şubat 2011 Cumartesi

Rafet El Roman “Tükendiğince” Şarkı Sözü – Yeni Albüm

Rafet El Roman’ın Mart ayında çıkacak olan Sevgiye Zaman Ver adını verdiği yeni albümünde yer alan “Tükendiğince “ adlı şarkısının sözleri

İçimde zehir zıkkım bir keder var
Hiç bilmediğim farklı duygular
Dünya yıkılmış altındayım sanki
Sevdik unuttuk sevinşlerden eser yok

Ağrıma gitti çekip gidişi
Çöktü içime ayrılık taş gibi
Bir anda bitti düşler yeminler
Yalanmış meğer sözler öpüşler

Takside gidiyorum argın ve yorgun
Sindi her köşeme yalnızlık yokluğun
Radyoda arabesk bir şarkı çalıyor
Seni beni aşkı şimdi anlatıyor
Bir rüzgar esiyor yüzümden kalbime
Ben neredeyim sen nerelerde
Boşluktayım herşey tükendiğice
Kalmadı inancım insana sevgiye

söz R.E.R müzik R.E.R- CAN ŞANIBELLİ


Rafet El Roman “Tükendiğince” Şarkı Sözü – Yeni Albüm

Penis Eğrilikleri ve sebepleri nelerdir ?

Cinsel bilgiler kategorimizin bugünki yazısında sizlere penis eğrilikleri ve buna bağlı olarak bunların sebepleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız.
1)Doğuştan olan penis eğrilikleri genellikle erkeğin cinsel aktif sürece girdiği ve penis boyutlarının geliştiği ergenlik çağında belirginleşir.

Tanıyı genelde bu çağdaki erkekler kendi gözleriyle eğriliği fark ederek kendileri koyar. Ancak birçok penis eğriliği hastasının utanma duygusu nedeniyle böyle bir sorunları olduğu halde doktora gitmediğini biliyoruz.

Hastaların özel ortamlarında penislerinin sertleşmesi ve bunu kendi çektikleri fotoğraflarla doktorlarına göstermeleri, tanıdaki önemli basamaklardan biridir. Doğumsal penis eğriliklerinin tedavisi mümkündür ve ameliyattır. Bu durum aslında biraz da penis estetik ameliyatı gibi de değerlendirilebilir.

2)Edinsel penis eğriliklerinin en yaygın olanı Peyronie hastalığıdır. Penisteki ereksiyonu sağlayan yapıları çevreleyen kılıfsı dokuda kollajen denilen bir maddenin birikimi ile bu dokuda plak tarzında sert alanlar oluşmasıyla karakterize bir hastalıktır.

Genellikle 40 yaşından sonra görülür. Bazı genetik etkenler, zorlamalı cinsel ilişki sonrası küçük damarlarda meydana gelen kanama odaklarının iyileşme sürecindeki hücre ve doku yenilenmesi veya E vitamini yetersizliğinin, bazen de şeker hastalığının neden olduğu gibi hipotezler vardır.

Hastalığın ilk döneminde sertleşme sırasında ağrılar ve peniste eğrilik meydana gelir.

Bu dönemde uygulanan ilaç tedavileri genelde %30-40 arası başarılı olur.

12-18 ayı kapsayan birinci dönem tamamlandıktan sonra Peyronie hastalığının kronik dönemi başlar. Bu dönemde eğrilik iyice artar. Eğriliğin derecesi bazen 150 derecenin bile üstüne çıkabilir. Bu dönemde sertleşme sırasındaki ağrılar azalır veya kaybolur.

Hastalar eğriliğin şiddetine bağlı olarak cinsel ilişki sırasında neredeyse akrobasi yapmak zorunda kalırlar.

Hastanın ereksiyon sorunu yoksa, eğriliği düzeltmek için gene bazı cerrahi teknikler uygulanır ve genelde de bu ameliyatlar başarılı sonuç verir.

Bazı cerrahi tekniklerin uygulanmasından sonra bazen peniste 1-2 cm lik kısalmalar olabilir. Bu yüzden penisin boyutlarına göre cerrahi tekniğin seçilmesi uygun olacaktır.

Peyronie’nin ileri dönemlerinde ciddi anlamda ereksiyon sorunu da ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda uygulanacak tedavi, penil protezlerdir (Mutluluk çubuğu) ve kesin tedavi çözümüdür.

Doktora gitmekten utanmayın çözüme kavuşun
Penis estetikleri ya doğuştandır ya da edinseldir. Ama her ikisinde de çözüm mümkündür. Hastanın ereksiyon sorunu yoksa, penis eğriliğini düzeltmek için bazı cerrahi teknikler uygulanabilir ve genelde de bu ameliyatlar başarılı sonuç verir.


Penis Eğrilikleri ve sebepleri nelerdir ?

Masum Değiliz ” Sürgün ” Atv Yeni Dizi

Atv ekranlarında gösterilecek olan sürgün adlı dizi avşar film tarafından değiştirilerek Masum değiliz adını aldı. Masum değiliz dizisi aşk ve intikam içerikli bir dizi olacak. Masum değiliz dizisi oyuncuları Can nergis Gülcan aslan, Laçin Ceylan, Avni Yalçın ve Nur Sürer den oluşuyor.

Masum Değiliz dizisi konusu :
1935 yılında Memet adlı bir çocuğun babası,cinayet suçu nedeniyle idam ediir. Memet babasının suçsuz olduğuna inanmaktadır. Bu yüzden kararı veren hakimi bıçaklar. Ayağından sakatlanan hakim çocuğu affeder ama annesinden şehri terk etmelerini ister. Memet ve annesi o şehri terk eder.
Aradan yıllar geçer. 1946 yılının ilk aylarında Memet babasının haksız yere idam edildiğini ıspatlamak ve kovulduğu şehre kendini kabul ettirmek için geri dönmeye karar verir. Şehre gelirken trende tanıştığı Leyla’nın da aynı istasyonda indiğini görünce gülümser ama gülümsemesi az sonra kaybolur. Çünkü bu kızı karşılamaya gelen adam babasının idamına karar veren hakimdir. Hoşlandığı kız hakimin kızıdır.
Memet’in şehre gelmesiyle birlikte unutulmaya yüz tutmuş cinayet meselesi yeniden gündeme gelir. Memet gerçek katili tespit etmek için uğraş verir. Bu süreçte hakimin kızı Leyla’yla da karşı karşıya gelir.Leyla şehirdeki herkes tarafından sevilen, el üstünde tutulan, güzel ve alımlı bir kızdır. Adeta sevgi ve ilgiyl beslenen Leyla’ya Memet ilgisiz ve saldırgan davranır. Bu durum Leyla?yı hem öfkelendir, hem de karşı konulmaz birçimde Memet’e yaklaştırır.
Memet hayli varlıklı olarak şehre dönmüştür. Yatırımlar yapmaya başlar.


Masum Değiliz ” Sürgün ” Atv Yeni Dizi

Andropoz Nedir ? Cinsel Bilgi !

Sevgilerimle.net Cinsellik kategorimizde sizlere Andropoz hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Kadınların menopoz öncesi ve sonrasındaki dönemlerde yaşadıkları hakkında herkes bir şeyler bilir. Andropozdan ise pek söz edilmez.
Yılların yavaş yavaş tırmanan etkilerini ve sonuçlarını, erkekler kendi aralarında bile pek konuşmazlar. Gerçi kadınlarda adetten kesilme kesin bir eşiktir. Erkeklerde ise böyle keskin bir çizgiden bahsedemeyiz. Ama yine de bu konunun pek gündeme gelmemesinin nedenleri arasında, sanırım biraz ‘erkeklik gururu’ var.
Erkeklerin çoğunluğu 30 ile 45 yaşları arasında vücutlarında bazı değişiklikler olduğunu fark ederler. Bu belirtiler, yaşlanma başlangıcı veya ‘olgunlaşma’ belirtileri gibi görülerek pek önemsenmez. Oysa sayısız araştırmaya konu olan bu değişimlerin altında hormon dengesinin giderek bozulması yatar. Bu, 45 yaşından sonra da artarak devam eder.
İşte bazı belirtiler

Testislerde küçülme ve sertleşme ( testosteron azalmaz )
Ereksi yonda güçlük, olduğunda uzama
Yavaş ve güçsüz meni çıkarma
Bu değişimleri etkileyen en önemli faktörler ise söyle sıralanabilir ;
Vücut değişimleri, kas gücünde azalma, çabuk yorulma
Kalp-damar hastalıkları
Solunum sistemi hastalıkları
Seker hastalığı
Dejeneratif eklem hastalıkları
Prostat hastalıkları, operasyonlar
Kullanılan bazı ilaçlar ( tansiyon, depresyon vb.)
Alkol, sigara
Basarisizlik korkusu
Cinsel ilişki sırasında ölme korkusu
Monotonluk
Beklentilerin azalması
Toplumun yaslı cinselliğini yok farz etmesi
Kendine ait bir mekana sahip olamama
Sosyo-ekonomik güçlükler
Hanımlarda olduğu gibi hormon tedavisine gerek yoktur çünkü üretim azalmamıştır. Ancak genel sağlık sorunlarının yanında özellikle damar hastalıklarına bağlı olarak gelişen sertleşme problemi ve prostat büyümesine bağlı idrar sıkıntıları nedeniyle düzenli hekim kontrolleri gereklidir.

Eğer sertleşme olamıyorsa, günümüzde çok çeşitli ve güvenli penim protezler (mutluluk çubuğu) basit operasyonlar ile uygulanabilmektedir.

Prostat büyümesi önemlidir çünkü idrar yolunu tıkayarak çok rahatsız eder. Bu durumda kolay ancak dikkatle gerçekleştirilen operasyonlar basari ile yapılmaktadır. Bu operasyonlardan sonra sertleşme biraz güçleşmekte, meni çıkarma işlevi son bulmaktadır.


Andropoz Nedir ? Cinsel Bilgi !

Öyle Bir Geçer Zaman ki Mete İyi Düşün Taşın

Kanal d nin ilgi ve beğeni ile izlenen dizisi öyle bir geçer zaman ki karakterlerinden mete nin seslendirmiş olduğu iyi düşün taşın adlı eseri aşağıda izleyebilirsiniz.

Mete İyi Düşün Taşın – Öyle Bir Geçer Zaman ki


Öyle Bir Geçer Zaman ki Mete İyi Düşün Taşın

Nilüfer 12 Düet Albümü

Nilüfer kendi ile özdeşleşmiş 12 şarkısını 12 farklı rock müzik sanatçısı ile yeniden seslendiriyor. Bu güzel albüm 3 şubat 2011 de müzik marketlerdeki yerini aldı ve ilk haftada 30 bin in üzerinde bir satış gerçekleştirdi.

Nilüfer 12 Düet albümünde yer alan parça listesi aşağıdaki gibidir.

1-Nilüfer&Şebnem Ferah / Erkekler ağlamaz
2-Nilüfer&Yüksek Sadakat / Göreceksin kendini
3-Nilüfer&Malt / Ara sıra bazı bazı
4-Nilüfer&Teoman / Sensiz olmaz
5-Nilüfer&Gece Yolcuları / Haram geceler
6-Nilüfer&Ogün Sanlısoy / Hey gidi günler
7-Nilüfer&Badem / İntizar
8-Nilüfer&Hayko Cepkin / Aşk kitabı
9-Nilüfer&Cingi / Unut gitsin
10-Nilüfer&Rashit / Uzak dur ateşimden
11-Nilüfer&TNK / Selam söyle
12-Nilüfer&4X4 / Kim arar seni


Nilüfer 12 Düet Albümü

KPSS 2010/2 sonuçları ne zaman açıklanacak !

KPSS 2010/2 nci dönem yerleştirmeleri 24 ocak ve 2 şubat 2011 tarihleri arasında ösym resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirildi. Bunun üzerine tercihlerin sona ermesiyle birlikte sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu. KPSS 2010/2 dönem sonuçları açıklanır açıklanmaz web sitemizdeki yerini alacaktır.

KPSS-2010/2


KPSS 2010/2 sonuçları ne zaman açıklanacak !

Gebelikten Korunma Yöntemleri – Erkeğin geri çekmesi

Sevgilerimle.Net Gebelikten Korunma kategorimizin yeni yzasınıda gebelikten korunma yöntemlerinden biri olan erkeğin geri çekmesi yöntemine değineceğiz.

Bu yöntem erkeğin, sperma atımının başlayacağını sezdiği an kamışını dölyolundan çekmesine dayanır. Sperma atımı dışarda, daha da iyisi’ kadının dış üreme organından uzakta olmalıdır.

Erkeğin kendini geri çekmesi, gebelikten korunma yöntemlerinin en yaygınıdır. Çiftlerin yüzde 70'ince uygulandığı sanılır, ama başarısızlık oranı oldukça önemlidir (yüzde 30). Dolayısıyle hekimler tarafından öğütlenmez. Erkeğin kendini geri çekmesinin başarısızlıkla sonuçlanmasının çeşitli nedenleri vardır.

XVII. yüzyıldan kalma bu yergili gravürde “bekaret kemeri» konusu işlenmiştir. Bekaret kemeri, ilk kadın koruyucularından biridir, ama gebeliği önlemekten çok, kadının kocasını aldatmasını önlemek amacıyla kullanılmıştır.

Spermatozoyitlerin, sperma atımından önce sidik yolu içine atılmalarına sık raslanır; sertleşme sırasında kamış deliğinde görülen hafif akıntı da, çoğunlukla spermatozoyitler kapsar.

Aynı biçimde, ilişkilerin tekrarlanması durumunda, sidik yolu içinde spermatozoyitlerin kalabileceği hesaba katılmalıdır.

Ayrıca bu yöntem, erkeklerin tümünde bulunmayan, çok sıkı bir kendini denetleme gerektirir. Üstelik, dış üreme organlarına boşalım da gebeliğe yolaçabilir; çünkü spermatozoyitier dölyoluna kadar ilerleyebilirler.
ekadin_bosanma
Sonuç

Bu uygulama, tıbbi açıdan çiftler için zararsızdır; ama etkililiği büyük ölçüde kuşku götürür. Erkeklerin çoğu, spermalarını istenilen biçimde tutmayı ve ilişkiyi zamanında kesmeyi beceremezler. VVesthoff, «bu yönteme güvenen bir çift, istenmeyen 3 gebeliği göze almalıdır» derken, Stix’e göre bu olasılık 13 gebeliği bulmaktadır. Dolayısiyle kadınlar, dikkatli olacağını söyleyen bir erkeğe genellikle güvenilemeyeceğini bilmelidirler. Çoğunlukla erkekler, duydukları zevki artırmak için, ilişkiyi boşalım ve orgazm sonunda keserler. Genel kural olarak, erkeklerin işbirliğine güvenerek bir gebelikten kaçınmanın olanaksızlığı kanıtlanmıştır. Her ne kadar bu yargı erkekler için oldukça ağır ise .de, normalde erkek psikolojisi açısından, içgüdüsel doyumun gelecek kaygısından önce geldiği kabul edilmelidir. Genel kural olarak, kadın, hiç bir zaman, «dışa boşalım» yoluyla gebelikten , korunma konusunda erkeğe güvenmemelidir.

Diyaframın etkililiğinde en önemli rolü boyutlarının uygun seçilmesi oynar. Resimde, dölyatağı boynunun boyutlarına göre diyafram seçmeyi sağlayan kutu görülmektedir.


Gebelikten Korunma Yöntemleri – Erkeğin geri çekmesi

18 Şubat 2011 Cuma

Bellona Köşe Mobilya Takımları

Bir önceki yazımızda sizlere istikbal mobilyanın köşe takımları nı sunmuştuk. Bu yazımızda ise sizlere bellona mobilyanın yeni sezon köşe mobilya takımlarını sunuyoruz.

bellona1 Bellona Köşe Takımları

bellona2 Bellona Köşe Takımlarıbellona3 Bellona Köşe Takımlarıbellona4 Bellona Köşe Takımları


Bellona Köşe Mobilya Takımları

Çocuklarımız için yaratıcı çocuk sandalyesi

Çocuklar için eğlenceli ve çok ama çok yaratıcı bir çocuk sandalyesi.

sandalye16 Çocuk Sandalyesisandalye25 Çocuk Sandalyesi


Çocuklarımız için yaratıcı çocuk sandalyesi

+18 Siteler ( Porno ) iktidarsızlığa yol açıyor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halim Hattat, erkeklerin en büyük kabuslarından biri olan iktidarsızlıkla ilgili soruları yanıtladı:

İktidarsızlık tüm erkeklerin başına gelen bir sorun mu, ne kadar yaygın ?
Dünya genelinde 152 milyon erkek, tekrarlayan sertleşme sorunları yaşıyor. Bu rakamın 2025 yılında 222 milyonu bulması bekleniyor. Neden olarak da; beslenme ve yaşam tarzındaki değişikliklerden strese kadar birçok faktörün etkili olduğu düşünülüyor. En çok rastlanılan sorunlar; erkeklerde sertleşme ve boşalma problemleri, kadınlarda ise orgazm problemleri, vajinismus ve ağrılı ilişkidir. 40 yaşın üzerindeki erkeklerin yarısından fazlasında sertleşme sorunu olduğu tahmin ediliyor. Ne yazık ki, bu hastaların sadece yüzde 2 lik kısmında sorunlar doğru teşhis edilerek tedavi doğru yapılmaktadır. Yüzde 98 inde ise maalesef ya doğru teşhis ya da doğru tedavi eksikliği doğmaktadır.

Gençlerde son yıllarda sorunlarda artış var mı ? Neden ?
Genelde 15-30 yaş grubu aralığında, başta erken boşalma sorunu olmak üzere ereksiyon problemleri de yoğun olarak görülüyor. Bunun temelinde strese bağlı nedenlerin yanı sıra cinsel bilgi eksikliği ve hekime müracaat etmekten çekinme gibi faktörler rol alıyor. Gençler arasında iktidarsızlık probleminde bir artış gözlemliyoruz. Ancak bu artış müracaat sayısından dolayı da olabilir. Daha önce hekime müracaat az olduğu için gençlerdeki olay daha sınırlı diye düşünüyorduk. Erken boşalma yaşayan çok sayıda genci incelediğimizde; genellikle psikolojik kaynaklı sertleşme sorunu olduğunu gözlemledik. Cinsel bilgi eksikliğine bağlı sebeplerden kaynaklanıyor. Son zamanlarda penis boyutuyla ilgili çok takıntı var. Gençlerin ana nedenlerinden biri de bu oldu. Buna taktıkları için ilişkiye kafalarında sorularla giriyorlar. Ayrıca ilişkide bulundukları kişilerin doğru olmayan ifadeleri de gençlerde iktidarsızlık sorunu yaratabiliyor. Özellikle ilişkilerini profesyonellerle yaşayan kişilerde bu daha sık gözleniyor.

Yani ilk cinsel deneyimin profesyonel kişilerle olması iktidarsızlık sorununu mu ortaya çıkarıyor ?
Cinsel deneyimlerini profesyonel kişilerden edinenler, onların yanlış ifadelerine inanıyorlar. Yanlış yönlendirmeler, kafalarda korkunun oluşmasına neden oluyor. Kendilerini yetersiz hissettiklerinde bu korkuyla cinsel ilişkiye başlıyorlar. Ve bu sorun üst üste tekrarlandığında psikolojik olarak yerleşebiliyor.

Sizce internet gençlere cinsel bilgi edinmede yardımcı oluyor mu ?
Aslında olur ama gençler bunları araştırmak ve doğru kaynağa ulaşmak yerine çoğunlukla pornoya yöneliyorlar. İnternetten pornoya kolay ulaşım, gençlerin tamamen seks hakkında hatalı bilgiler edinmelerine neden oluyor. Seks konusundaki cahillikleri de iktidarsızlığa yol açabiliyor. Kendilerini o filmlerle karşılaştırıp, performans korkusuna kapılıyorlar.

Viagra doktordan önce başvurulan bir yöntem mi ?
İktidarsızlık sorunu yaşayan insanlar, ilk durak olarak eczacıya başvuruyorlar. Bu nedenle Aile Sağlığı Araştırma Derneği (ASAD) olarak eczacı ve eczacı kalfalarına dönük 20 şehirde bilgilendirme konferansları vereceğiz. Bu hastaları hekime yönlendirebilmek ve yanlış ilaç kullanımının önünü kesebilmek için 300 e yakın eczacı ve eczacı kalfasına cinsel bilgi konferansı vereceğiz. Sorunu olan insanlar, bu kişilere danıştığında doğru bilgiye ulaşmaları önemlidir. Bu tür ilaçların gerçekten yüzde 100 faydası oluyor ancak ne tür bir soruna karşı, ne tür bir ilacın, nasıl kullanılacağını bilmek gerekli. Bu ilaçları doktora danışmadan kullanan biri, en fazla bir süreliğine şikayetinden kurtulur ancak tedavi olamaz.

Sorunun organik olup olmadığını anlamak için ne gibi tetkikler yapılıyor, kaç günde sonuç alınıyor, tedavinin ve teşhisin maliyeti yüksek mi ?
Bugün bütün dünyada uygulanan protokole göre; cinsel fonksiyon ile ilgili müracaatlarda hastanın ve partnerinin birlikte ele alınması gerekir. Cinsellikle ilgili bilgilerin derecesi, çocukluktan beri geçirdikleri cinsel travmalar, ailenin cinselliğe bakış açısı gibi faktörler ve kişinin cinsel gelişimi dikkatli bir şekilde araştırılmalıdır. Bu faktörlerin psikolojik veya organik olup olmadığı değerlendirilmelidir. Organik faktörler; hormonal, metabolik (şeker, kolesterol vb), damarsal ve nörolojik nedenlere bağlı olabilir. Bu faktörler yapılan kan analizleri, dopler tetkiki ve gerekirse gece ereksiyon testi ile kontrol edilir. Elde edilen verilere göre tedaviye geçilir. Eğer organik faktörlerin yanında psikolojik sorunlar da mevcutsa davranış tedavisi uygulanır. Bu arada organik sebebe yönelik tedavi ile hekim ilaçlardan da uygun gördüğü birini diğer tedavilere ek olarak kullanabilir. Alınacak cevaba göre de hekim tedavinin yönünü ayarlar. Bu yapılan medikal tedaviye rağmen sonuç alınamazsa, cerrahi yöntemler ile tedavi tamamlanır. Genelde uyku testi dahil bütün bu psikolojik ve organik tetkikler, iki gün içinde tamamlanabilir.

Cinsel fonksiyon tedavisi başvurusunda bulunan hastalarda tedavi kesin midir? Tedavinin başarılı sonuç vermesini etkileyen faktörler nelerdir ?
Cinsel fonksiyon bozukluğuna yol açan faktörler arasında organik ve psikolojik pek çok sebep bulunuyor. Altında yatan nedenin organik bir sisteme bağlı olduğu durumlarda; tedavide bu sisteme ait bozukluk ortadan kaldırılırsa cinsel fonksiyon da düzelir. Bu sebep devam ederse tedaviye direnç oluşturur. Müracaat eden kişinin sorununun nereden kaynaklandığı tam olarak ortaya konduğu takdirde; organik olsun psikolojik olsun meydana gelen cinsel fonksiyon problemini halledebilecek pek çok tedavi seçeneği bulunuyor. Hasta, altını çiziyorum; sıkılmadan tedavisini ve hekime başvurularını yenilemelidir, hekime takip imkanı tanımalıdır. Türkiye de önemli bir hasta grubu hekime başvurmaya çekinmekte veya problem ancak uzun yıllara dayanan bir sorun haline geldiğinde başvurmaktadır. 10-15 yıldır bu problemin içinde yaşamaya alışmış kişilerin karar verince, ilk müracaatında sorunum hemen hallolsun demeleri tedavi şansını da etkilemektedir.

İktidarsızlığın ne kadarı tedavi ediliyor ?
Hekim hastanın kendisinden beklentisini önemli ölçüde özümsemiş olmalıdır. Bir tedavi gerektiği kadar derinlemesine incelemeden tavsiye edilirse, hasta tedaviyi terk eder. Tedavisine devam etmeyen hastaların yarıya yakını, hekimin yaklaşımını doğru bulmuyor, tedavinin sonuca ulaştırmadığı yönünde ifadelerde bulunuyor. Bu da hekimlerle ilgili önemli bir boyut. Tedavinin sürekliliğini etkileyen başka bir nokta da; çiftlerin birlikte samimi olarak problemin çözülmesine yardım edememeleri… Hekim hangi tedavi sonucunda nasıl bir ilerleme olacağını tek tek anlatmazsa, çiftler de birbirlerinden ne beklediklerini bilemiyor ve tedaviyi terk ediyor.


+18 Siteler ( Porno ) iktidarsızlığa yol açıyor

Çocuk küçük yazı masası modelleri

Çocuklarımızın karalama yaparken, ders çalışırken veya boyama yaparken hatta oyun oynarken bile kullanabilecekleri çok amaçlı çocuk masaları.

sandalye1 Çocuklar İçin Küçük Yazı Masasısandalye2 Çocuklar İçin Küçük Yazı Masası


Çocuk küçük yazı masası modelleri

Modern Yatak Odası Dekorları

Yatak odalarını renkledirmek veya yeni bir hava getirmek isteyenlerin mutlaka ama mutlaka bakması gereken yatak odası modelleri ni sizler için bir araya derledik. İşte modern yatak odası dekorları

yatak14 Modern Yatak Odası Fikirleriyatak24 Modern Yatak Odası Fikirleriyatak33 Modern Yatak Odası Fikirleriyatak42 Modern Yatak Odası Fikirleriyatak5 Modern Yatak Odası Fikirleriyatak6 Modern Yatak Odası Fikirleri


Modern Yatak Odası Dekorları

Mondi Yatak Odası Takımları & Modelleri

Mondi mobilya ’ nın üretmiş olduğu birbirinden güzel ve kaliteli mondi yatak odası modelleri ‘ ni sizler için bir araya derledik. İşte karşınızda en güzel Mondi yatak odası takımları

yatak116 Mondi Yatak Odası Takımlarıyatak215 Mondi Yatak Odası Takımlarıyatak313 Mondi Yatak Odası Takımlarıyatak410 Mondi Yatak Odası Takımlarıyatak56 Mondi Yatak Odası Takımlarıyatak64 Mondi Yatak Odası Takımlarıyatak71 Mondi Yatak Odası Takımlarıyatak81 Mondi Yatak Odası Takımlarıyatak9 Mondi Yatak Odası Takımları


Mondi Yatak Odası Takımları & Modelleri